Floralokaler

Botanikgruppen

Botanikintresserade ombeds kontakta Bruno Dahlqvist 0325-76787, som vet om och när botaniska aktiviteter är planerade.

 

SLÅTTERBLOMMA

En kul grej att göra är att geocasha med hjälp av sin GPS. Nu i sommar kan ett hett tips vara att gå ut och leta efter slåtterblomma.
Genom att välja spara som på denna länken SLÅTTERBLOMMALOKALER kan du ladda ner lokaler som det tidigare funnits slåtterblomma på.

Om du skulle hitta någon blomma på någon av de lokalerna som finns i listan, eller på något annat ställe, så rapportera gärna det på
www.artportalen.se eller till någon i föreningen. Kontaktuppgifter hittar du på kontaktsidan.

 

BACKSIPPA

Backsippa Pulsatilla vulgaris ssp. vulgaris minskar i Sverige vilket gör att den kommer att rödlistas 2010 som sårbar (VU).

Under florainventeringen 1977-2000 noterades backsippan på  57 lokaler i Tranemo kommun. Backsippa växer på ställen som är öppna, torra och soliga. Den är indifferent för kalk men underlaget ska bestå av sand eller vara moränhaltigt. Några miljöer där man kan finna backsippa är glesa tallskogar, torra naturbetesmarker, gravfält eller sandiga åsar. Den är starkt hävdberoende dvs. den missgynnas av igenväxning. Hävden kan utgöras av bete eller slåtter.
Inom flera områden i Sverige har en klart dokumenterad minskning skett av backsippa vilket lett till rödlistningen. Ökat kvävenedfall från atmosfären eller konstgödning gör att backsippa på sina växtplatser slås ut av mer konkurrenskraftiga arter.

Under 2010 vill vi ha hjälp av er att rapportera in uppgifter om lokaler för backsippa. Du kan rapportera dina fynd på Artportalen och gå vidare till "Rapportsystemet för kärlväxter och svampar". Anteckna antalet plantor. Under rubriken ”Kommentar” kan du skriva in eventuella hot mot beståndet eller andra uppgifter som kan vara av värde. Rubriken ”Biotop” kan du använda dig av för att ge en beskrivning av växtplatsen och där även notera om någon typ av hävd förekommer (bete eller slåtter). Vill du hellre skicka in dina rapporter via vanlig post finns rapportblankett här. Nedan finns en lista på de lokaler som där backsippan noterades under florainventeringen.

Så missa inte chansen till en trevlig utflykt i vårvärmen och samtidigt göra lite nytta, kanske du hittar en ny lokal med denna charmiga växt.

 

Rapporterade backsippe lokaler