Hofsnäs är ett naturreservat som ligger som ett näs mellan sjöarna Torpasjön och Yttre Åsunden. Näset är till största delen ett lövskogsområde. Fina gång och strövstigar finns i området.

Korrebo, lövskogsområde där även det finns artrika vägkanter.

Skårtebo,  naturreservat med fina hagmarker.

Moghult, naturreservat med stora och gamla granar.