Tranemo Naturskyddsförening

Program 2017

 

Årsmöte 16 mars kl 19.00 i Tranängsskolan. Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer.
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62

1:a majrundan. Vi samlas kl. 07.00 på skolans aulaplan i Tranemo för gemensam avfärd.
Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler.
Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter. Medtag fika.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59

Naturnatten 5-6 juni en paddeltur utmed Assman från Tranemosjön till Uddebo.
Kom och njut av försommarnattens ljud och dofter. Samling 20:00 vid kyrkans parkering.
Ta med kanot och fika.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

Ädellövsplantering 11 juni visas en skapad ädellövskog utanför Ölsremma som ett alternativ till granplantager.
Samling 9:00 Vasalyckan, Ölsremma. Samåkning 8:15 från Aulaplan.
Ansvarig Frank Johansson 0321-620 50

De vilda blommornas dag, anordnas i år den 18:e juni vid Nittorps by.
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:30 vid kyrkoruinen. Medtag fika.
Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87

Blomstervandring 12:e juli Lilla Hestra
Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet har minskat de senaste decennierna och fortsätter att minska.
Hur kan miljömålen för odlingslandskapet och den biologiska mångfalden uppfyllas?
Bruno Dahlqvist visar oss sina blomrika marker och berättar om skötseln.
Samling Lilla Hestra kl.18:00. Medtag fika.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59

Slåttergille – Ängens dag Mjällbo, Uddebo, 13 augusti. Samling 9:00
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

Svamputflykt 15 oktober kl. 10.00 samling vid ridskolan i Berg. Utflykt i samarbete med
svampföreningen Häxringen. Medtag fika.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

Jätteträdexkursion söndagen 29:e oktober, samling 9:00 vid kyrkan i Hulared, medtag fika.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59

Höstmöte 5 nov Månstad bygdegård kl. 19:00 Ingemar Lind visar sin nya film "Mitt liv som naturfilmare"
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59

 

Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan september till juni med intressanta bildvisningar och
annat trevligt från fåglarnas värld på
Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta år. Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på
hemsidan och på Facebook.
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62

 

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga intresserade!

www.tranemonatur.se