Välkommen till Tranemo Naturskyddsförening


 

Nästa programpunkt:

Årsmöte  15: mars kl. 19:00 i Tranängskolan

Varmt välkomna!

Just nu pågår restaurering av Rådde viltvatten där dammen grävs ur för att få bort kaveldun och skapa nya häckningsöar för våtmarksfåglar. Detta har gjorts möjligt tack vare ett bidrag från våtmarksfonden.

 

 


I samband med Tranemo Naturskyddsförenings 50-årsjubileum gjordes en bok om Naturen i Tranemo.

Mer information om boken finns här.