Välkommen till Tranemo Naturskyddsförening


 

Nästa programpunkt:

Blomstervandring 12:e juli Lilla Hestra
Den biologiska mångfalden i odlingslandskapet har minskat de senaste decennierna och fortsätter att minska.
Hur kan miljömålen för odlingslandskapet och den biologiska mångfalden uppfyllas?
Bruno Dahlqvist visar oss sina blomrika marker och berättar om skötseln.
Samling Lilla Hestra kl.18:00, medtag fika.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0325-767 59

Varmt välkomna!

 

 

Tranemo Naturskydds-förening firar i år 50 år.
I samband med jubileet har vi gjort en bok om
Naturen i Tranemo.

Mer information om boken finns här.