Tranemo naturskyddsförening är en lokalförening inom Svenska naturskyddsföreningen.

   Styrelsen:

    Ordförande: Björn-Åke Andersson

    Vice ordförande: Sigvard Lundgren

    Kassör: Bruno Dahlqvist

    Sekreterare: Anders Svensson

    Jan Lundberg (korresp.sekr.),   Thomas Tranefors (redaktör för Naturen i Tranemo)

    Styrelsesuppleanter: Hans Ericson och Lena Martinsson.

   Revisorer:

    Ronny Erlandsson, Ingegerd Johansson.

   Revisorsuppleanter:

    Rune Holmberg, Inger Stark.

   Valberedning:

    Inga Ericson (s.k.), Tage Josefsson och Frank Johansson.