Vildbin i Tranemo kommun

I Sverige finns knappt 300 vildbiarter. De flesta av dessa är svårbestämda och/eller ovanliga, men några som är möjliga att bestämma utan lupp. Några av de som förekommer i Tranemo kommun beskrivs nedan:

 

Sälggökbi Nomada lathburiana

Maj-juni

Värd: Sälgsandbi, vårsidenbi

Relativt stort vanligt rödaktigt gökbi, med hela svarta och gula ränder

 

Väddsandbi Andrena hattorfiana (VU)

Juli

Värdväxt: Åkervädd

Stort bi med typisk bakkropp i rött och svart

 

 

Guldsandbi Andrena marginata (VU)

Aug

Värdväxt: Ängsvädd

Litet bi med gyllengul bakkropp