Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Tranemo Naturskyddsföreningen kallas härmed till årsmöte 14 mars kl 19.00 i Tranängskolan.

 

Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer.

 

Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Garry Lindqvist att hålla ett föredrag om geologin i Tranemo.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress