Röjardag på Tåstarps ängar

Röjningsdag vid Tostarps ängar 6 april kl. 09:00, samling vid fågeltornet.

 

Vi röjer i omgivningerna och spanar efter fåglar och vårens ankomst. Medtag fika.

 

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

Iconic One Theme | Powered by Wordpress