Fågelungar

Av | 25 maj, 2019

En uppmaning… Nu börjar de dyka upp, trastungarna. Här en koltrastunge, som just har lämnat boet. Fjädrarna är ännu inte helt utväxta och ungen kan inte flyga, men det är fullt normalt! Trastungar matas på marken av sina föräldrar, tills de lärt sig gå omkring och hitta föda själva och så småningom även att flyga ordentligt. Låt dessa ungar vara ifred! De behöver inte tas om hand eller få hjälp av människan, och man behöver inte försöka lägga tillbaka dem i boet. Tvärtom bör man snarast gå en bit bort, så att föräldrarna vågar sig fram och kan fortsätta att mata ungen.