Vi lägger lite mer jobb på att kolla tjäder i våra marker detta år. Anders Svensson har fått kartor via Birdlife Sverige där tänkbara/troliga tjäderspelplatser är markerade.Vi diskuterar och lägger upp en plan utifrån detta. Eftersom Biblioteket är stängt så träffas vi istället på Posten i Tranemo, Åkerivägen 18:30.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress