Fågelgruppen i Tranemo

Fågelgruppen består av fågelintresserade som mestadels skådar fågel i Tranemo kommun. Vi är dock inte främmande för att då och då besöka spännande fågellokaler både i Sverige och utomlands.

 

För den som är intresserad kan nämnas att under de flesta helgmorgnarna under höst och vår finns i regel någon av TNF:s medlemmar vid Tranemosjön och Opensten. Kom gärna dit och var inte rädd för att fråga om det är någon fågel du inte känner igen!

 

Vi försöker på olika sätt lära oss mer om fåglar i allmänhet och fåglarna i Tranemo kommun i synnerhet. Vi gör utflykter, inventerar och ringmärker bland mycket annat. Speciellt intresse ägnas åt tranor och strömstarar.

 

Fågelgruppens träffar är ett samarragemang med Studiefrämjandet

 

Alla intresserade är välkomna att vara med. Kontakta Björn-Åke Andersson 0723-072414

Program 2019-2020

 

 

5-6/10  Euro Birdwatch

Gör som tusentals fågelskådare runt om i Europa denna helg. Ge dig ut och skåda. Ta chansen att njuta av sträcket och kanske hänga in några nya arter på årets kommunlista. Glöm inte att rapportera på Artportalen vad du sett.

 

5-6/10  Berguv – vår största och mest mytomspunna uggla

Vi inleder årets säsong med Larsgunnar Nilsson, härstammande från Uddebo, numer boende i Västervik.

Han berättar om sina upplevelser av berguv i Tranemo kommun under 60-70-talet, pratar speciellt om inventering av berguv, olika läten m.m. samt berättar om det berguvsprojekt som de bedriver i Västerviks kommun.

 

3/11  Höstmöte 

Månstad bygdegård kl. 19:00. Naturfotografen Torbjörn Skogedahl visar sitt fanastiska bildprogram: Hornborgasjön-Lockelsens landskap.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14.  Samarrangemang med Månstad hembygdsförening och Studiefrämjandet

 

4/11  Fågelfotografering – en första inledning

Den första av två intressanta kvällar där Anders Svensson lotsar oss in i fågelfotograferandets spännande värld.

 

2/12  Fågelfotografering – fortsättning

Anders Svensson fortsätter att dela med sig av sina tips för att lyckas med fågelfotograferandet. I kväll visar han hur man kan arbeta med bilderna i datorn.

 

6/1  Rogers afton

Roger Book ansvarar för denna kväll och utmanar våra kunskaper med lite ”gissa-bilder” och ”gissa-läten”.

Vi kollar fågelrapporten, samlar in artböter och planerar 2019 års aktiviteter/inventeringar.

 

3/2  Filmvisning och smörgåstårta

Vi tittar på Ingemar Linds film Kuorga – fågeln som är stor som en människa. Förutom huvudrollsinnehavaren Tranan Ingemar görs det finfina insatser av lokala ”skådespelare”. Därefter avnjuter vi årets artbötestårta – ta med bestick och glas/mugg.

 

2/3  Var finns den och var hittar man den

Vi lägger lite mer jobb på att kolla tjäder i våra marker detta år. Anders Svensson har fått kartor via Birdlife där tänkbara/troliga tjäderspelplatser är markerade.

Vi diskuterar och lägger upp en plan utifrån detta.

 

6/4  Spelplatser för tjäder

Vi delar upp oss i smågrupper, ger oss ut i naturen och försöker hitta tjäderspelplatser utifrån de uppgifter som vi diskuterade på förra mötet.

 

1/5  Traditionsenlig fågelskådarrunda till några av kommunens bästa fågellokaler.

Kommer vi detta år lyckas se någon ny kommunart?  Aulaplan, Tranemo 07.00

 

4/5  Torpanäset

Vi går en promenad på det vackra Torpanäset och njuter av nyanlända sångare, flugsnappare och annat smått och gott. Ta med fika.

Hofsnäs herrgård 18:30

 

 

1/6  Traditionsenlig avslutning vid Tranemosjön.

Ta med något att grilla och lite fika. Fågeltornet, Tranemosjön 18:30

 

Förutom ovanstående punkter kommer det att bli ringmärkning vid Tranemosjön vid ett par tillfällen under hösten. Detta meddelas via mejllistan, Facebook och hemsidan.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress