Fågelgruppen i Tranemo

Fågelgruppen består av fågelintresserade som mestadels skådar fågel i Tranemo kommun. Vi är dock inte främmande för att då och då besöka spännande fågellokaler både i Sverige och utomlands.

 

För den som är intresserad kan nämnas att under de flesta helgmorgnarna under höst och vår finns i regel någon av TNF:s medlemmar vid Tranemosjön och Opensten. Kom gärna dit och var inte rädd för att fråga om det är någon fågel du inte känner igen!

 

Vi försöker på olika sätt lära oss mer om fåglar i allmänhet och fåglarna i Tranemo kommun i synnerhet. Vi gör utflykter, inventerar och ringmärker bland mycket annat. Speciellt intresse ägnas åt tranor och strömstarar.

 

Fågelgruppens träffar är ett samarragemang med Studiefrämjandet

 

Alla intresserade är välkomna att vara med. Kontakta Björn-Åke Andersson 0723-072414

 

På grund av läget med coronapandemin, så ställer vi in alla aktiveter i fågelgruppen under våren 2021.

 

Vi återkommer i höst.

 

Iconic One Theme | Powered by Wordpress