Program för Tranemo Naturskyddsförening 2018

Årsmöte 15 mars kl 19.00 i Tranängskolan. Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer. Efter årsmötet serveras fika och därefter blir det en bildvisning om Alaska och Island av Anders Svensson.
Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62

 

Holktillverkning 19 mars. Samling vid Prefab i Tranemo kl 18:00. Kom och snickra nya bostäder till fåglarna i din trädgård. Material, verktyg och fika finns på plats.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Signalarter i skogen, söndag 8:e april. Samling vid parkeringen till Ambjörnarps skola kl. 9:00
Vi träffas för att lära oss mer om olika mossor och lavar som signalarter för gammal skog på och omkring området runt Skrike mosse. Medtag fika.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i Tranemo för gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter. Medtag fika.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj kl. 18:00 vid Tranemo hembygdspark.
Vilka olika arter finns i och runt hembygdsparken, kom och leta och fråga vad det är du hittat.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Ädellövsplantering 3 juni visas en skapad ädellövskog utanför Ölsremma som ett alternativ till granplantager.
Samling 9:00 Vasalyckan, Ölsremma. Samåkning 8:15 från Tranängskolan i Tranemo.
Ansvarig Frank Johansson 0321-620 50

 

De vilda blommornas dag, anordnas i år den 17:e juni utmed banvallen i Tranemo.
Samling vid gymnasiets parkering kl. 9:00 för en gemensam vandring utmed banvallen. Medtag fika.

Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87

 

Slåttergille – Ängens dag Mjällbo, Uddebo, 12 augusti. Samling 9:00

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Svamputflykt 9 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i Tranemo. Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina kunskaper. Medtag fika.

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Jätteträdexkursion söndagen 21:e oktober, samling 9:00 vid torget i Dalstorp, medtag fika.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Höstmöte 4 nov Månstad bygdegård kl. 19:00. Naturfilmaren Rolf Agnestrand från Eskilstuna visar film om Bergsgorillor. ”Bergsgorillor i krigets skugga” och ”Expedition Gorilla”

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas värld på Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.

 

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta år. Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook.

Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62

 

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga intresserade!

Iconic One Theme | Powered by Wordpress