Program för Tranemo Naturskyddsförening 2020

Svamputflykt lördagen den 2:a oktober.
 
Välkommen ut i skogens vackert höstfärgade skafferi med Stina Kullingsjö som svampkonsulent.
 
Planen är att vi lär oss skilja på ätliga och giftiga svampar. Vi hittar kanske även färgsvampar, naturvårdsvampar, vackra svampar, fula svampar, spännande svampar eller andra svampar.
 
Samling vid Tranängsskolans parkering kl 10.00 för gemensam färd till Torpa stenhus.
 
Alternativt går det bra att möta upp vid Torpa stenhus kl 10.45. Medtag gärna något att plocka i.

 

 

Höstmöte 7:e november

 

Anders Svensson, från Limmared, visar bilder om och kring naturen i Tranemo kommun.

 

Månstad bygdegård kl. 19:00

 

 

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta i år, med start i augusti.

 

Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på vår Facebooksida ”Naturen i Tranemo

 

Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

 

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga intresserade!

Program Södra Älvsborg

Tranemo Naturskyddsförening är även en krets i Naturskyddsföreningens länsförbund i Södra Älvsborg.

 

De andra kretsarnas program finns samlat på länsförbundets hemsida. Är du nyfiken på vad de andra kretsarna har i sitt program?

Tycker du något är intressant, så är du välkommen att hänga med.

 

Programpunkterna hittar du här

Iconic One Theme | Powered by Wordpress