Program för Tranemo Naturskyddsförening 2019

Holktillverkning 23 februari.

Samling vid Prefab i Tranemo kl 18:00. Kom och snickra nya bostäder till fåglarna i din trädgård. Material, verktyg och fika finns på plats.
Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Årsmöte 14 mars kl 19.00 i Tranängskolan.

Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer. Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Garry Lindqvist att hålla ett föredrag om geologin i Tranemo.
Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

 

Röjningsdag vid Tostarps ängar 6 april kl. 09:00, samling vid fågeltornet. Vi röjer i omgivningerna och spanar efter fåglar och vårens ankomst. Medtag fika.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i Tranemo för gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter. Medtag fika.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Biologiska mångfaldens dag 22 maj kl. 18:00 vid Tåstarps ängar.
Vilka olika arter finns i och runt Tranemosjön, kom och leta och fråga vad det är du hittat.
Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

De vilda blommornas dag, anordnas i år den 16:e juni vid Strömmen i Fägerhult, Länghem.
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:30 i Fägerhult. Medtag fika.

Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0325-767 87

 

Lie-kurs, lär dig slå med lie. Under ledning av Mats Rosengren lär vi oss att förbättra tekniken att slå med lie. Kursen anordnas vid Drängaskallen i Ambjörnarp. Mer information och anmälan till kursen görs till Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14.

 

Svamputflykt 8 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i Tranemo. Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina kunskaper. Medtag fika.

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Skillnad på skog och skog 6 oktober. Samling vid Moghults naturreservat kl. 10:00

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Höstmöte 3 november

Månstad bygdegård kl. 19:00. Naturfotografen Torbjörn Skogedahl visar sitt fanastiska bildprogram: Hornborgasjön-Lockelsens landskap.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14.  Samarrangemang med Månstad hembygdsförening och Studiefrämjandet

 

Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas värld på Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.

 

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta år. Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook.

Ansvarig: Jan Lundberg 0325-780 62

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga intresserade!

Program Södra Älvsborg

Tranemo Naturskyddsförening är även en krets i Naturskyddsföreningens länsförbund i Södra Älvsborg.

 

De andra kretsarnas program finns samlat på länsförbundets hemsida. Är du nyfiken på vad de andra kretsarna har i sitt program?

Tycker du något är intressant, så är du välkommen att hänga med.

 

Programpunkterna hittar du här

Iconic One Theme | Powered by Wordpress