Program för Tranemo Naturskyddsförening 2020

Årsmöte 17 mars kl 19.00 i Församlingshemmet i Tranemo. Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer. Efter årsmötet serveras fika. Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

 

Fågelpromenader sker i år 24/4, 8/5, 15/5, 22/5, och 29/5. Samling på kyrkans parkering kl. 08:00. Vi går runt Tranemosjön och njuter av de fåglar som kommit. Ta med kikare om du har.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723 0724 14

 

Tjäderspel 7 april kl.18:00 på Centralen i Tranemo. Vi tittar på kartor och försöker hitta lämpliga ställen och om det är bra väder avslutas mötet med att vi åker ut och lyssnar efter inflygande tjädertuppar på ett lämpligt ställe.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723 0724 14

 

1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i Tranemo för gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter. Medtag fika.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

De vilda blommornas dag, anordnas i år den 12:e juni vid Stoms kvarn i Brandsmo.
Samling vid Aulaplan kl. 9:00 eller 9:20 vid parkeringen vid Stoms kvarn. Medtag fika.

Ansvarig: Bruno Dahlqvist 0706 795 141

 

Slåttergille – Ängens dag Hunnabo, Ambjörnarp. Juli-augusti. Beroende på väder och hur sommaren är så publiceras datum på hemsidan och i Facebookgruppen ”Naturen i Tranemo”

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Svamputflykt 4 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i Tranemo. Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina kunskaper. Medtag fika.

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Lavexkursion 15 november. Mjällbo, Uddebo, Samling 9:00 Vi letar signalarter i skogen runt Mjällbo

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Höstmöte 1 nov Månstad bygdegård kl. 19:00. En kväll i tranans tecken.

Vi får information om ringmärkta tranor i Tranemo kommun och avslutar kvällen med att titta på filmen ”Med tranorna mot söder”

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas värld på Centralen i Tranemo kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.

 

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta i år, med start i augusti.

Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på vår Facebooksida ”Naturen i Tranemo

Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga intresserade!

Program Södra Älvsborg

Tranemo Naturskyddsförening är även en krets i Naturskyddsföreningens länsförbund i Södra Älvsborg.

 

De andra kretsarnas program finns samlat på länsförbundets hemsida. Är du nyfiken på vad de andra kretsarna har i sitt program?

Tycker du något är intressant, så är du välkommen att hänga med.

 

Programpunkterna hittar du här

Iconic One Theme | Powered by Wordpress