Program för Tranemo Naturskyddsförening 2020

Årsmöte 12 mars kl 19.00 i Tranängskolan. Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer. Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Anders Svensson att visa bilder från Öland.
Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

 

Bygg ditt bihotell 16 april kl. 18:00 Gula Fabriken, Tranemo. Kom och bygg ditt bihotell för att öka den biologiska mångfalden i och kring din trädgård.

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

1:a majrundan. Samling vid parkeringen till Tranängskolan kl. 07.00 i Tranemo för gemensam avfärd. Det blir en sedvanlig rundresa för fågelskådning på några av kommunens mer kända fågellokaler. Vi hoppas på gott om nyanlända häckfåglar och några sällsyntheter. Medtag fika.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Årsmöte 10 maj, Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs länsförbunds årsmöte Tranehov, Tranemo. I samband med årsmötet hålls en ”konferens” om våtmarker. I år ansvarar TNF för detta årsmöte.

Ansvarig: Björn-Åke Andersson 0723-07 24 14

 

Slåttergille – Ängens dag Hunnabo, Ambjörnarp. Juli-augusti. Beroende på väder och hur sommaren är så publiceras datum på hemsidan och i Facebookgruppen ”Naturen i Tranemo”

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Svamputflykt 6 september kl. 10.00 samling vid Tranängskolan i Tranemo. Stina Kullingsjö guidar oss i skogen och delar med sig av sina kunskaper. Medtag fika.

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

Lavexkursion 15 november. Mjällbo, Uddebo, Samling 9:00 Vi letar signalarter i skogen runt Mjällbo

Ansvarig: Thomas Tranefors 0702-63 56 02

 

 

Fågelgruppen har månadsmöten första måndagen varje månad mellan september till juni med intressanta bildvisningar och annat trevligt från fåglarnas värld på Tranemo bibliotek kl. 18:30. Separat program finns på hemsidan.

 

Ringmärkning vid Tranemosjön kommer att ske även detta i år, med start i augusti. Datum för dessa aktiviteter kommer att läggas ut på hemsidan och på Facebook.

Ansvarig: Jan Lundberg 076-81 85 896

 

Hjärtligt välkomna till årets aktiviteter, både medlemmar och övriga intresserade!

Program Södra Älvsborg

Tranemo Naturskyddsförening är även en krets i Naturskyddsföreningens länsförbund i Södra Älvsborg.

 

De andra kretsarnas program finns samlat på länsförbundets hemsida. Är du nyfiken på vad de andra kretsarna har i sitt program?

Tycker du något är intressant, så är du välkommen att hänga med.

 

Programpunkterna hittar du här

Iconic One Theme | Powered by Wordpress