Härmed kallas medlemmar i Tranemo Naturskyddsförening till årsmöte 12 mars kl 19.00 i Tranängskolan.

 

Det är åter dags för årsmötet att tacka, kritisera och bevilja styrelsen ansvarsfrihet samt att välja funktionärer.

 

Efter årsmötet serveras fika och därefter kommer Anders Svensson att visa trevliga bilder från solen och vindarnas ö, Öland.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress