Rådde viltvatten är en en anlagd damm som ligger i Länghem, på gården Rådde. Vid dammen finns ett fågeltorn. Intressanta obsar som gjorts är amerikansk kricka, smalnäbbad simsnäppa, tuvsnäppa. Under vår och höst är även lokalen bra för sträck. Då är det lämpligt att stå uppe vid gården. Åkrarna runt gården bör även kollas efter tättingar. Berglärka, Rödstrupig piplärka, Lappsparv är exempel på sedda arter.

 

 

Hofsnäs är ett naturreservat som ligger som ett näs mellan sjöarna Torpasjön och Yttre Åsunden. Näset är till största delen ett lövskogsområde. Fina gång och strövstigar finns i området.

 

 

Sämsjön är en sjö som ligger i två kommuner Ulricehamn och Tranemo.

 

 

Komosse är en högmosse och naturreservat som ligger i nordöstra delen av kommunen. En spångad led finns som går runt mossen

 

 

Växtorp är högt beläget ca 2 km nordväst om Dalstorpasjön. Jordbruksmark med busk och lövridåer. Lång horisontlinje från väster till sydost och norr ut.
Framförallt en sträcklokal men det kan ändå vara värt att ta en promenad i omgivningarna. Intressanta obsar som gjorts är Kejsarörn, Mindre Sångsvan, Bläsgås, Vitkindad gås

 

 

Lagmanshagasjön ligger utanför Ljungsarp. Det är en av kommunens större sjöar.

 

 

Opensten ligger utanför Limmared. Det är framförallt en sträcklokal för fågel på vår och höst. Intressanta obsar som gjorts är bl.a. fjälluggla

 

 

Tranemosjön ligger som namnet säger i Tranemo. Här finns ett fågeltorn och runt sjön finns en vandringsled. Någon helg på hösten brukar ringmärkning ske vid sjön

Iconic One Theme | Powered by Wordpress