Ringmärkta fåglar

Ringmärkta fåglar

Nedan finns en tabell med vilka arter och hur många fåglar som ringmärkts vid Tranemosjön.

Blåhake, ringmärkt vid Tranemosjön.
  Totalt 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bergfink 5                     2             1   1 1  
Björktrast 5         1       1       3                  
Blåhake 4 1   1 1                                 1  
Blåmes 472 7 4 7 21 33 25 32 25 11 18 38 13 11 15 37 46 12 22 16 45 12 22
Bofink 31   1 3 2 2     4 3 4 1   2 1 4 2       1 1  
Buskskvätta 3                               2         1  
Domherre 12   1 2   3       2     2                 2  
Entita 28     2 2 3 1 4 4 1 3 3 2               2   1
Gransångare 56       1   1 2 3 1 1 4 6 4 4 5 4   1 1 9 5 4
Grå flugsnappare 12         2 1 1     1 1 1   1   2     1 1    
Gråsiska 26 1                         8 6   1   3 1 3 3
Gråsiska ssp. cabaret 14     2   5   6   1                          
Gråsiska ssp. flammea 37         28               3     6            
Grönfink 33     2 14   5 1   3     2 5             1    
Grönsiska 278 10 6 117   6 8 8 13 1   9 1 2 13 22 2 18   27 14   1
Grönsångare 5       2 1               1       1          
Gulsparv 4 1   1       1               1         1    
Gulärla 4                     3                      
Gärdsmyg 42 3   2 3 6 2 1   1     1 1 1         2 10 3 6
Göktyta 8                 1 1           1     2   2 1
Hämpling 2       1             1                      
Järnsparv 727 73 86 112 64 43 26 24 33 29 23 12 6 8 10 12 57 12   5 11 40 41
Koltrast 15 1     1   2 1 2   2 2   1 1       1   1    
Kungsfågel 568   11 12 62 4 14 6 7 23 13 26 19 31 28 48 43 16 47 51 68 29 10
Kärrsångare 4 1       1               1                 1
Ladusvala 1           1                           1    
Lövsångare 909 5 57 58 47 75 34 29 31 15 39 37 18 20 7 93 95 102 1 17 46 14 69
Nötväcka 21       1 1 3   3 3 1   4   2 2             1
Rödhake 436 11 53 25 27 13 31 12 16 17 7 18 15 5 19 15 20 23 13 6 32 14 44
Rödstjärt 25   1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2   1 2 1 3       1 1
Rödvingetrast 5                     1 1   1             1 1
Rörsångare 445 31 26 20 26 57 40 24 8 1 10 1 1 11 5   26 17 5 27 27 24 58
Skata 4   1     1           1       1              
Stenskvätta 1                             1              
Stjärtmes 100       17 15 11 20       10 1 3 5 10 4   4        
Större hackspett 2       1             1                      
Svarthätta 163   3 3 6 16 3 3 4 3 8 4 2 9 5 3 6 3   19 24 11 28
Svartmes 14   2     1 2 1 1 4   1         1 1          
Svartvit flugsnappare 16     1 3 2 1   2   1 2 1 1 2           1    
Sädesärla 6                             1 4       1    
Sävsparv 485 38 13 55 62 54 24 17 1 31 3 4 1 13 2 5 27 16 9 33 19 38 20
Sävsångare 64 2 4 7 5 4 6 5 2           2   2 2   4 3 9 7
Talgoxe 437 1 17 23 17 22 13 28 22 27 18 52 45 13 21 26 28 1 10 10 23 7 13
Talltita 13         1   3 3   1 3 2                    
Taltrast 15   4 1       2       4   1 2               1
Tofsmes 8         2     1   2   2               1    
Trädgårdssångare 59   3   2 8   2 1   3 5 5   2 3 1     5 2 8 9
Trädkrypare 13     1   1 1       2 1 2     1         2   2
Trädpiplärka 952 3 8 8 31 84 82 75 58 11 139 149 81 34 30 72 50 7 1 11 4 5 9
Törnskata 19 1     1 3   2     1         1 2       1 6 1
Törnsångare 36 1 1   3 4 7     1 1           2     4 2 8 2
Varfågel 1                     1                      
Ängspiplärka 199   30 51 6 4 2 11 18 7 7 19 1 1 1 29 1   3 4   4  
Ärtsångare 79 1 3 3 3 14 1 6 5   3 1 4 4 1 2 4 3   4 2 11 4
  6925 192 335 521 433 521 348 328 268 199 314 420 241 188 190 402 439 238 118 252 357 261 360