Styrelsen för Tranemo Naturskyddsförening

Styrelsen:

Ordförande:

Björn-Åke Andersson

Vice ordförande:

Sigvard Lundgren

Kassör:

Bruno Dahlqvist

Sekreterare:

Anders Svensson

Korresp.sekr., ansv. GDPR:

Jan Lundberg

Redaktör för Naturen i Tranemo:

Thomas Tranefors

 

Ledamot:

Sara-Moa HallnerStyrelsesuppleanter:

Hans Ericson och Lena Martinsson.

 

 

Revisorer:

Ronny Erlandsson, Ingegerd Johansson.

 

Revisorsuppleanter:

Inger Stark, Henry Jönsson

 

Valberedning:

Frank Johansson.

 
 

Dokument

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret

 

2022

2021

2020

2019

 

Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret

 

2022

2021

2020

2019

 

Iconic One Theme | Powered by Wordpress