Styrelsen för Tranemo Naturskyddsförening

Styrelsen:

 

Ordförande: Björn-Åke Andersson

 

Vice ordförande: Sigvard Lundgren

 

Kassör: Bruno Dahlqvist

 

Sekreterare: Anders Svensson

 

Jan Lundberg (korresp.sekr., ansv. GDPR)

 

Thomas Tranefors (redaktör för Naturen i Tranemo)

 

Styrelsesuppleanter: Hans Ericson och Lena Martinsson.

 

 

Revisorer:

Ronny Erlandsson, Ingegerd Johansson.

 

Revisorsuppleanter:

Inger Stark, Henry Jönsson

 

Valberedning:

Frank Johansson.

Iconic One Theme | Powered by Wordpress