Styrelsen för Tranemo Naturskyddsförening

Styrelsen:

Ordförande:

Björn-Åke Andersson

Vice ordförande:

Jan Lundberg

Kassör:

Thomas Tranefors

Sekreterare:

Anders Svensson

Korresp.sekr., ansv. GDPR:

Jan Lundberg

Redaktör för Naturen i Tranemo:

Thomas Tranefors

 

Ledamot:

Marianne Andersson

Ledamot:

Mikael Ramström

Ledamot:

Oskar Kullingsjö

 

 

 

Styrelsesuppleanter:

Hans Ericson och Lena Martinsson.

 

 

Revisorer:

Bernt-Ove Andersson, Ann-Christine Andersson

 

Revisorsuppleanter:

Inger Stark, Henry Jönsson

 

Valberedning:

Frank Johansson.

 
 

Dokument

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret

2022

2021

2020

2019

Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret

 

2022

2021

2020

2019

 

Iconic One Theme | Powered by Wordpress