Ringmärkning i Tranemo kommun

Sedan många år tillbaka så har Naturskyddsföreningen i Tranemo ringmärkt fåglar. På vinterhalvåret så övervintrar en hel del Strömstarar i våra rinnande vatten i kommunen. Och under den perioden så kan man, vid gynnsamt vattenstånd, fånga och ringmärka strömstarar.

Foto Anders Svensson

Svenska tranarbetsgruppen ringmärker varje år tranungar under sensommaren. Återfynd av dessa ringmärkta tranor görs varje år på deras flyttväg genom Europa och på övervintringsplatserna i t.ex. Spanien. Tranorna märks med färgringar och varje märkt trana har en unik färgkombination. Ser du en märkt trana så rapportera färgkombinationen gärna till Naturskyddsföreningen, se under fliken kontakter.

Foto Daniel Rundgren

Vid Tranemosjön märker vi i Naturskyddsföreningen på hösten fåglar. Fåglarna fångas då i nät och tas väl omhand. Från 1997, när ringmärkningen startade, och fram tills i höstas så har nästan 9000 fåglar ringmärkts vid Tranemosjön. Hela listan med ringmärkta fåglar finns här

Foto Jens Ekdahl
Iconic One Theme | Powered by Wordpress