EuroBirdwatch22

Helgen 1-2 oktober genomförs EuroBirdwatch. Sedan 1993 har mer än 100 miljoner fågelindivider rapports och mer än 1 miljon människor deltagit. Otroliga siffror och allt för att rikta uppmärksamheten på fåglarnas flyttning och deras behov av bestående rastplatser och övervintringsområden.

På BirdLife Sveriges hemsida kan ni läsa mer om det.

Du – ett tillfälle för dig att förena nöje med nytta i fågelskyddet – delta i EuroBirdwatch22!

Iconic One Theme | Powered by Wordpress